پذیرش مددجویان

فرایند پذیرش مددجویان ا ز طریق مدیران آموزشگاه ها درمقاطع مختلف آموزشی وتحقیق و بررسی موسسه  صورت  می گیردکه پس از پذیرش و تشکیل پرونده باتعامل و همکاری مدارس مورد نظر وضعیت درسی آنها بررسی و جهت ارتقاء   سطح  علمی

تامین هزینه های تحصیلی

این موسسه بارویکرد حمایت ازتحصیل کودکان و نوجوانان واجد شرایط که به دلیل مشکلات اقتصادی ازادامه تحصیل باز می­مانند فعالیت خودرابا رعایت اصل احترام به کرامت انسانی آغازنموده است

حمایت تحصیلی

حمایت از دانش ­آموزان یتیم، بدسرپرست، بی­ سرپرست با هرگونه معدل بالا یا پایین (متاسفانه در جامعه به بی سرپرستان و بد سرپرستان و معدل پائینها کمتر توجه می­شود)

معرفی دارالاکرام

بنیان خیریه آیت الله یثربی مدظله به منظور حمایت مستقیم از نیازمندان در سال 1393 اقدام به تاسیس دارالیتام و دارالکرام کاشان نمود ...

!کلیک کنید
اردوی دانش آموزی ویژه متوسطه اول و دوم خواهران و برادران

اردوی دانش آموزی ویژه متوسطه اول و دوم خواهران و برادران

اردوی دانش آموزی ویژه متوسطه اول و دوم خواهران و برادران

ادامه

گردهمایی مدیران آموزشگاهها

بنیان خیریه به منظور حمایت مستقیم از نیازمندان در سال 1393 اقدام به تاسیس دارالیتام و دارالکرام کاشان نمود و این مجموعه در حال حاضر با تحت پوشش قرار دادن بیش از 560 دانش آموز و دانشجو مشغول فعالیت می باشد .