خلاصه ای از فعالیتهای موسسه

خلاصه ای از فعالیتهای موسسه

بسمه تعالی خلاصه­ای از فعالیتهای موسسه وبرنامه­های اجرایی تامین نیازهای دانش آموزان از قبیل لباس و کتاب و غیره. پیگیری و برنامه­ریزی در مورد پیشرفت اخلاقی وتحصیلی، برگزاری کلاسهای تقویتی، مشاوره­ای، استعدادیابی و راهنمایی و هدایت به رشته­های کاربردی وعملی