مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز مقطع ابتدایی خواهران و برادران